Středisko výchovné péče ČÁP Liberec

Středisko výchovné péče je součástí Dětského diagnostického ústavu a základní školy, Liberec. 

Středisko je školským zařízením poskytujícím preventivně výchovnou péči. Tuto péči poskytuje  dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání, a to ambulantní či internátní formou. 

Aktuality