Ambulance

V rámci ambulantní péče nabízíme

Poradenství a podpora
pochopení klientových problémů a hledání možných řešení 

Terapie
rodinná a individuální sezení

Diagnostika
možnost psychologického vyšetření

Individuální konzultace s klientem, rodiči a s celou rodinou
anamnestický rozhovor, tvorba individuálního výchovného plánu

Skupinové programy
vrstevnické skupiny, kluby, příměstský tábor, letní tábor, víkendové výjezdy

Praxe pro studenty - pokud máte zájem o praxi v rámci studia, která souvisí s činností střediska, je možné nás kontaktovat telefonicky či emailem. Praxe studentů je v kompetenci sociální pracovnice střediska, která vám podá bližší informace.

Našimi klienty mohou být

 • děti, dospívající a mladí dospělí do ukončení přípravy na budoucí povolání (do 26 let věku)
 • rodiče, prarodiče, pěstouni a jiné osoby zodpovědné za výchovu
 • třídní kolektivy
 • pedagogičtí pracovníci

S čím se na nás můžete obracet

 • problémy v rodinných vztazích
 • separační a partnerské problémy adolescentů  
 • školní fóbie, neúspěšnost a záškoláctví
 • neporozumění s vrstevníky
 • osobnostní a psychické problémy
 • poruchy chování (krádeže, lhaní, toulání, útěky...)
 • děti se syndromem ADHD
 • experimentování s návykovými látkami 
 • akutní krizové stavy

Co Vás u nás čeká?

 • Objednání - na první konzultaci je potřeba se předem objednat (telefonicky, e-mailem nebo osobně). V rámci objednávky jsou od Vás získány základní informace (jméno a věk dítěte, kontakt na Vás a základní informace o starostech, které Vás k nám přivádějí). Poté dostanete jméno odborného pracovníka, se kterým budete spolupracovat a dohodne se termín prvního setkání ve středisku. Žádost o ambulantní péči je na našich webových stránkách v záložce ke stažení.
 • První konzutlace – na prvním setkání se speciálním pedagogem či psychologem je vytvořen plán spolupráce, domluven přibližný počet setkání, jejich frekvence apod. Tato úvodní konzultace trvá zpravidla 60 - 90 minut.
 • Následné konzultace - jejich frekvence a konkrétní termín je dohodnut se speciálním pedagogem či psychologem. Délka tohoto setkání je zpravidla 60 minut.

Nedostaví-li se klient dvakrát bez omluvy na domluvenou konzultaci, bude tak porušena dohoda o spolupráci a ukončena ambulantní péče.

Vrstevnické skupiny

Ambulance nabízí také vrstevnické skupiny. Ty mohou sloužit pro nácvik sociálních dovedností, vztahů mezi vrstevníky, ale také pro bližší pozorování dítěte v sociálním kontextu vrstevníků. Skupinky jsou rozdělené podle věku na malou, střední a velkou. Malá a velká skupinka probíhají každou středu a střední skupinka každé úterý. Jednou za měsíc mohou děti navštívit také Klub a to vždy poslední středu v měsíci.

Malá vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 1. - 4. třídy základní školy, ojediněle i žáky mateřských škol
 • každou středu v čase od 15:00 do 16:00 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovedností ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny pro 1. pololetí školního roku 2018/2019: 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12., 9. 1., 16. 1., 23. 1.
 • termíny pro 2. pololetí školního roku 2018/2019: 9. 1., 16. 1., 23. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 13. 3., 20. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6. 2019

Střední vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 5. - 6. tříd základní školy
 • každé úterý v čase od 15:30 do 16:30 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovednost ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny pro 1. pololetí školního roku 2018/2019: 9. 1., 16. 1., 23. 1., 6. 2., 13. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 15. 5., 22. 5., 5. 6., 12. 6. 2018
 • termíny pro 2. pololetí školního roku 2018/2019: 8. 1., 15. 1., 22. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2., 23. 3., 19. 3., 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5., 4. 6., 11. 6., 18. 6. 2019

Velká vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 7. - 9. tříd základní školy, případně pro žáky škol středních
 • každou středu v čase od 16:30 do 17:30 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovedností ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny pro 1. pololetí školního roku 2018/2019: 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12., 8. 1., 15. 1., 22. 1.
 • termíny pro 2. pololetí školního roku 2018/2019: 9. 1., 16. 1., 23. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 13. 3., 20. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6. 2019

Klub

 • určen ambulantním klientům, či dětem z vrstevnických skupinek
 • zpravidla v termínu poslední úterky a středy v měsíci v čase od 15:00 do 18:00 hodin
 • místem setkání bude SVP (výjimky oznámíme v předstihu)
 • jedná se o volnočasový klub zaměřený spíše zážitkově
 • program aktuálního Klubu bude viset na nástěnce v čekárně SVP
 • na jednotlivé Kluby je nutností přihlášení na skupince, či ambulanci pro omezený počet volných míst
 • o případné finanční spoluúčasti na jednotlivých klubech budou rodiče informováni v dostatečném předstihu
 • termíny pro školní rok 2018/2019:  31. 10., 28. 11., 30. 1., 27. 2., 27. 3., 30. 4., 29. 5. 2019