Ambulance

V rámci ambulantní péče nabízíme

Poradenství a podpora
pochopení klientových problémů a hledání možných řešení 

Terapie
rodinná a individuální sezení

Diagnostika
možnost psychologického vyšetření

Individuální konzultace s klientem, rodiči a s celou rodinou
anamnestický rozhovor, tvorba individuálního výchovného plánu

Skupinové programy
vrstevnické skupiny, rodičovské skupiny, příměstský tábor

Tématické rodičovské skupiny

 • skupiny určené rodičům ambulantních klientů
 • může Vám být doporučena etopedem, psychologem, či se můžete objednat individuálně dle vlastního zájmu

Kdo může být naším klientem?

 • děti a mládež
 • rodiče a další osoby podílející se na výchově
 • třídní kolektivy
 • učitelé

S čím se na nás nejčastěji obracíte

 • problémy v rodinných vztazích
 • separační a partnerské problémy adolescentů  
 • školní fóbie, neúspěšnost a záškoláctví
 • neporozumění s vrstevníky
 • osobnostní a psychické problémy
 • poruchy chování (krádeže, lhaní, toulání, útěky...)
 • děti se syndromem ADHD
 • experimentování s návykovými látkami 
 • akutní krizové stavy

Nedostaví-li se klient dvakrát bez omluvy na domluvenou konzultaci, bude tak porušena dohoda o spolupráci a ukončena ambulantní péče.

Vrstevnické skupiny

Ambulance nabízí také vrstevnické skupiny. Ty mohou sloužit pro nácvik sociálních dovedností, vztahů mezi vrstevníky, ale také pro bližší pozorování dítěte v sociálním kontextu vrstevníků. Skupinky jsou rozdělené podle věku na malou, střední a velkou. Malá a velká skupinka probíhají každou středu a střední skupinka každé úterý. Jednou za měsíc mohou děti navštívit také Klub a to vždy poslední středu v měsíci.

Skupina pro děti z mateřských škol

 • je určena pro ambulantní klienty předškolních zařízení
 • každé úterý v čase od 15:00 do 16:00 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovednost ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny pro školní rok 2017/2018: 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12. 2017

Malá vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 1. - 4. třídy základní školy, ojediněle i žáky mateřských škol
 • každou středu v čase od 15:00 do 16:00 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovedností ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny pro školní rok 2017/2018: 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12.2017

Střední vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 5. - 6. tříd základní školy
 • každé úterý v čase od 15:30 do 16:30 hodin (z organizačních důvodů se do konce prosince mění čas konání skupiny, původně z 16:30 - 17:30). Nově bude skupina probíhat v čase od 15:30 - 16:30.
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovednost ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny pro školní rok 2017/2018: 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12. 2017

Velká vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 7. -9. tříd základní školy, případně pro žáky škol středních
 • každou středu v čase od 16:30 do 17:30 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovedností ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny pro školní rok 2017/2018: 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 8. 11. - zrušena, 15. 11., 22. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12.2017

Klub

 • určen ambulantním klientům, či dětem z vrstevnických skupinek
 • zpravidla v termínu poslední úterky a středy v měsíci v čase od 15:00 do 18:00 hodin
 • místem setkání bude SVP (výjimky oznámíme v předstihu)
 • jedná se o volnočasový klub zaměřený spíše zážitkově
 • program aktuálního Klubu bude viset na nástěnce v čekárně SVP
 • na jednotlivé Kluby je nutností přihlášení na skupince, či ambulanci pro omezený počet volných míst
 • o případné finanční spoluúčasti na jednotlivých klubech budou rodiče informováni v dostatečném předstihu
 • termíny pro školní rok 2017/2018:  31. 10., 29. 11., 30. 1., 21. 2., 28. 3., 25. 4., 30. 5., 20. 6. 2018