Programy pro školy

Aktuální nabídka pro školní rok 2018/2019

Preventivní programy pro tento školní rok jsou plně obsazeny.


Harmonizační program

 • všechny věkové kategorie
 • 3 - 4 setkání po 90 min
 • místo setkání – škola

Program je zaměřen na skupinovou dynamiku, vzájemnou komunikaci a rozvoj zdravých vztahů mezi žáky navzájem. Reaguje na aktuální dění ve třídě prostřednictvím kooperativních her, skupinové a individuální práce. Probíhá vždy za přítomnosti třídního učitele.


Vrstevnický program

 • 6. – 9. třída ZŠ, 1. a 2. ročník SŠ
 • 5 setkání po 90 min
 • místo setkání – škola

Strukturovaný program zaměřený na řešení problematických vztahů ve třídě. Cílem je otevřená komunikace, vzájemná tolerance a podpora třídní sounáležitosti. 


Kmen

 • program pro střední školy
 • 3 setkání po 90 min
 • místo setkání – škola nebo SVP

Program pracující s klimatem třídy. Je postavený na aktuálních potřebách třídního kolektivu. Program probíhá za přítomnosti třídního učitele.

 

Objednání:

Nejdříve je nutné telefonické objednání a sepsání základní objednávky, poté Vás budeme kontaktovat a domluvíme podmínky spolupráce. Programu by mělo vždy předcházet setkání s třídním učitelem, na kterém si ujasníme potřeby třídy, sepíšeme společně zakázku a zvolený druh programu a to ideálně na půdě SVP.

Pro informace o programech, jejich realizaci a termínu úvodní schůzky se obracejte na koordinátora programů pro školy - Mgr. Veroniku Olbertovou.

Všechny programy jsou poskytovány bezplatně. 

Důležité:

 • Vždy je nutná aktivní účast třídního učitele. 
 • V případě vysoké absence dětí je lepší domluvit si náhradní termín.