Programy pro školy

Aktuální nabídka pro školní rok 2022/2023 - programy pro školy v tomto školním roce jsou naplněny. Přijímáme objednávky pro školní rok 2023/2024.

Kompetentní osobou pro preventivní programy je Mgr. Kateřina Halamová.

 


Harmonizační program

  • všechny věkové kategorie
  • 3 - 4 setkání po 90 min
  • místo setkání – škola

Program je zaměřen na skupinovou dynamiku, vzájemnou komunikaci a rozvoj zdravých vztahů mezi žáky navzájem. Reaguje na aktuální dění ve třídě prostřednictvím kooperativních her, skupinové a individuální práce.


Objednání:

Nejdříve je nutné telefonické objednání a sepsání základní objednávky, poté Vás budeme kontaktovat a domluvíme podmínky spolupráce.

Pro informace o programech, jejich realizaci a termínu úvodní schůzky se obracejte na koordinátorku programů pro školy - Mgr. Kateřinu Halamovou.

Důležité: 

  • Programu předchází setkání s třídním učitelem, metodikem prevence či výchovným poradcem, na kterém je definována zakázka. Toto setkání je realizováno ve středisku.
  • Během programu je vždy nutná aktivní účast třídního učitele, případně asistenta pedagoga.
  • Všechny programy jsou poskytovány bezplatně.