Programy pro školy

Aktuální nabídka pro školní rok 2020/2021

Přijímáme objednávky na 2. pololetí školního roku 2020/2021.

Kompetentní osobou pro preventivní programy je Bc. Eva Rozsívalová.


Harmonizační program

  • všechny věkové kategorie
  • 3 - 4 setkání po 90 min
  • místo setkání – škola

Program je zaměřen na skupinovou dynamiku, vzájemnou komunikaci a rozvoj zdravých vztahů mezi žáky navzájem. Reaguje na aktuální dění ve třídě prostřednictvím kooperativních her, skupinové a individuální práce.


Vrstevnický program

  • 6. – 9. třída ZŠ, 1. a 2. ročník SŠ
  • 5 setkání po 90 min
  • místo setkání – škola

Strukturovaný program zaměřený na řešení problematických vztahů ve třídě. Cílem je otevřená komunikace, vzájemná tolerance a podpora třídní sounáležitosti. 


Objednání:

Nejdříve je nutné telefonické objednání a sepsání základní objednávky, poté Vás budeme kontaktovat a domluvíme podmínky spolupráce.

Pro informace o programech, jejich realizaci a termínu úvodní schůzky se obracejte na koordinátorku programů pro školy - Mgr. Kateřinu Halamovou.

Důležité: 

  • Programu předchází setkání s třídním učitelem, metodikem prevence či výchovným poradcem, na kterém je definována zakázka. Toto setkání je realizováno ve středisku.
  • Během programu je vždy nutná aktivní účast třídního učitele, případně asistenta pedagoga.
  • Všechny programy jsou poskytovány bezplatně.