Škola ve středisku

Připravujeme se na nový školní rok, snad se dětem bude ve třídě dobře studovat

První žáky v tomto školním roce přivítáme v pondělí 5. září.  Třída je vybavena lavicemi pro celkem osm dětí. Každé dítě má pro sebe vyčleněnou poličku na věci, které při výuce potřebuje. Máme k dispozici jeden pevný počítač a jeden notebook. Ze třídy mohou děti vyjít dveřmi přímo na zahradu střediska. Dětem se bude po celý čas věnovat učitel nebo učitel a asistentka pedagoga. Budeme se těšit. 

       


Speciální jednotřídka je zřízena pro klienty pobytové služby.

Nezbytnou součástí výuky je oboustranná spolupráce s kmenovou školou, zejména s třídními učiteli.

Výuka:

 • dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • učebnice zapůjčuje dítěti kmenová škola
 • žáci jsou klasifikováni, zvýšená pozornost je ale kladena na slovní hodnocení
 • převážně individuální formou, samostudium , konzultace s učiteli
 • odpolední příprava na výuku (60 minut) pod vedením vychovatele
 • v polovině pobytu žák absolvuje dopolední výuku ve své kmenové třídě pro srovnání učiva
 • po skončení pobytu je vypracována závěrečná zpráva pro školu, která obsahuje rozsah probrané látky, hodnocení znalostí i chování žáka a doporučení pro další práci s dítětem

IVP:

 • před pobytem vypracuje kmenová škola
 • obsah učiva v rozsahu doby pobytu
 • každý výukový předmět má zadaná témata, rozsah stran v učebnici
 • učivo uzpůsobeno možnostem střediska (nejsou k dispozici odborné laboratoře, učebny)
 • jsou zohledněny předpokládané schopnosti konkrétního žáka

Organizace:

Organizace výuky - školní rok 2016/2017

Pondělí - pátek:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00-8:45 8:50-9:35 9:55-10:40 10:45-11:30 11:35-12:20 13:00-13:45 13:50-14:35 14:40-15:25

Vyučující v SVP:

Mgr. Dana Ouhrabková Krupková

 • třídní učitelka: 22 hodin týdně
 • ČJ, AJ, NJ, OV, KOM, M, PŘ, ZE, PRV, PŘA, CH, POČ, VZ, BVZ, VV, PČ

Mgr. Pavel Vinklát

 • 9 hodin týdně
 • D, PČ, FY, VV, HV, TV

Mgr. Zdeněk Leder

 • 4 hodiny týdně
 • AJ

Mgr. Radka Pašková

 • 2 hodiny týdně
 • NJ

Simona Vondráčková

 • asistentka pedagoga

Kromě všech základních předmětů je součástí výuky i práce na PC, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škála sportovních a rukodělných aktivit.

 

Konzultační hodiny:

 • čtvrtek  11:30 - 13:00
 • po telefonické domluvě s třídní učitelkou možné i mimo stanovenou dobu

 

Kontakty:

 

třídní učitelka Mgr. Dana Ouhrabková Krupková douhrabkova@svp-lbc.cz
učitel, odborný vychovatel Mgr. Pavel Vinklát pvinklat@svp-lbc.cz
asistentka pedagoga Simona Vondráčková svondrackova@svp-lbc.cz
telefon: 482 750 807  
mobil: 728 145 169