Skupiny a Kluby

 

Vrstevnické skupiny - školní rok 2020/2021

 

S ohledem na epidemiologickou situaci související s Covid-19 se do odvolání nebudou konat vrstevnické skupiny a Kluby.

Obnovení činnosti těchto aktivit bude v návaznosti na aktuální doporučení KHS Liberec, MZ a MŠMT.

Ambulance nabízí vrstevnické skupiny. Ty mohou sloužit pro nácvik sociálních dovedností, vztahů mezi vrstevníky, ale také pro bližší pozorování dítěte v sociálním kontextu vrstevníků. Skupiny jsou rozděleny podle věku na malou, střední a velkou. Střední a velká skupina probíhá každé úterý a malá skupina každou středu. Jednou za měsíc mohou děti a dospívající navštívit také Klub a to vždy poslední středu v měsíci.

Skupiny a Kluby jsou určeny pouze ambulantním klientům střediska a o zařazení klienta do nich spolurozhoduje klíčový pracovník a vedoucí skupiny.

Malá vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 1. - 4. třídy základní školy, ojediněle i žáky mateřských škol
 • každou středu v čase od 15:00 do 16:00 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovedností ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází

Střední vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 5. - 6. tříd základní školy
 • každé úterý v čase od 15:00 do 16:00 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovednost ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází

Velká vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 7. - 9. tříd základní školy, případně pro žáky škol středních
 • každé úterý v čase od 16:30 do 17:30 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovedností ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází

Klub

 • určen ambulantním klientům, či dětem z vrstevnických skupin
 • zpravidla v termínu poslední úterky a středy v měsíci v čase od 15:00 do 18:00 hodin
 • místem setkání bude SVP (výjimky oznámíme v předstihu)
 • jedná se o volnočasový klub zaměřený spíše zážitkově
 • program aktuálního Klubu bude viset na nástěnce v čekárně SVP
 • na jednotlivé Kluby je nutností přihlášení na vrstevnické skupině či ambulanci pro omezený počet volných míst
 • o případné finanční spoluúčasti na jednotlivých klubech budou rodiče informováni v dostatečném předstihu