Skupiny a Kluby

Vrstevnické skupiny

Ambulance nabízí vrstevnické skupiny. Ty mohou sloužit pro nácvik sociálních dovedností, vztahů mezi vrstevníky, ale také pro bližší pozorování dítěte v sociálním kontextu vrstevníků. Skupinky jsou rozdělené podle věku na malou, střední a velkou. Malá a velká skupinka probíhají každou středu a střední skupinka každé úterý. Jednou za měsíc mohou děti navštívit také Klub a to vždy poslední středu v měsíci.

Skupiny a Kluby jsou určeny pouze ambulantním klientům střediska a o zařazení klienta do nich spolurozhoduje klíčový pracovník a vedoucí skupiny.

Malá vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 1. - 4. třídy základní školy, ojediněle i žáky mateřských škol
 • každou středu v čase od 15:00 do 16:00 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovedností ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny pro 1. pololetí školního roku 2019/2020: 2. 10., 9. 10., 16. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.
 • termíny pro 2. pololetí školního roku 2019/2020:

Střední vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 5. - 6. tříd základní školy
 • každé úterý v čase od 15:30 do 16:30 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovednost ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny pro 1. pololetí školního roku 2019/2020:  1. 10., 8. 10., 15. 10., 5. 11., 12. 11., 19. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12.
 • termíny pro 2. pololetí školního roku 2019/2020:

Velká vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 7. - 9. tříd základní školy, případně pro žáky škol středních
 • každou středu v čase od 16:30 do 17:30 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovedností ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny pro 1. pololetí školního roku 2019/2020: 2. 10., 9. 10., 16. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.
 • termíny pro 2. pololetí školního roku 2019/2020:

Klub

 • určen ambulantním klientům, či dětem z vrstevnických skupin
 • zpravidla v termínu poslední úterky a středy v měsíci v čase od 15:00 do 18:00 hodin
 • místem setkání bude SVP (výjimky oznámíme v předstihu)
 • jedná se o volnočasový klub zaměřený spíše zážitkově
 • program aktuálního Klubu bude viset na nástěnce v čekárně SVP
 • na jednotlivé Kluby je nutností přihlášení na skupince, či ambulanci pro omezený počet volných míst
 • o případné finanční spoluúčasti na jednotlivých klubech budou rodiče informováni v dostatečném předstihu
 • termíny pro školní rok 2019/2020: 23. 10., 27. 11. 2019