Listopadový KLUB

11. listopadu 2022
Listopadový Klub - Bowling

L I S T O P A D O V Ý   K L U B - 30. 11. 2022

Listopadový Klub bude ve znamení Bowlingového turnaje.

S sebou si vezměte pití, 10,- Kč na zapůjčení bot, případně kapesné na drobné občerstvení, nezapomeňte přibalit dobrou náladu.

Sejdeme se v 15:00 na Fügnerově pod hodinami, ukončení v 17:30 na stejném místě, tedy Fügnerova pod hodinami.

Účast je třeba potvrdit pracovníkům střediska.

Těší se na vás paní Lenka a paní Veronika.