Aktuální provoz střediska od ledna 2021

23. prosince 2020
Provoz střediska od ledna 2021

Od ledna 2021 nebude provoz ambulantní a pobytové části střediska přerušen.

Středisko bude provozováno ve stejném režimu jako doposud. Tzn., že budou probíhat nasmlouvaná ambulantní setkání a pobytová část střediska bude plně realizována včetně školní výuky.

Dodržujte, prosím, nastavená hygienická pravidla, tak jako doposud.

Naviděnou v lednu 2021.