Dočasné pozastavení přijímání nových klientů do ambulantní péče

14. května 2023
Dočasné pozastavení přijímání nových klientů do ambulantní péče

Vážení zájemci o ambulantní péči,

děkujeme za váš zájem o ambulantní péči střediska. Naše kapacita není nevyčerpatelná, proto v tuto chvíli do ambulantní péče nepřijímáme nové klienty. STOP stav se týká také přijímání klientů to tzv. obnovené péče, tedy klientů, kteří k nám již v minulosti docházeli.

Nové klienty do péče budeme přijímat od 17. 7. 2023.

V případě potřeby navázání dřívější spolupráce se můžete obracet na níže uvedené instituce:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec: 485 108 866, 485 103 190, 606  167 312.

Středisko komplexní terapie: 731 722 000 (zanechat sms zprávu). Volnou kapacitu lze ověřit na webových stránkách.

Centrum Inspirace, Mgr. Hana Heindorferová (728 042 473), PhDr. David Cichák (737 924 495).

Terapeutické centrum Liberec (placená služba): na webových stránkách www.terapie-liberec.cz si ověříte přijímání nových klientů u jednotlivých terapeutů. Je zde možné využít příspěvěk VZP na terapeutické služby (nutné dohodnout se s konkrétnm terapeutem).

Děkujeme za pochopení pracovníci střediska.