Lednový klub

13. ledna 2023
Klub v lednu 2023

L E D N O V Ý   K L U B  - 25. ledna 2023 (středa)

Čas: 15:00 – 18:00

Program: Funpark Liberec

Lednový klub bude plný zábavy ve Funparku v Babylonu.

S sebou si vezměte pití a drobnou svačinku, případně kapesné na drobné občerstvení.

Sejdeme se v 15:00 na Fügnerově pod hodinami, ukončení v 18:00 na stejném místě, tedy Fügnerova pod hodinami.

Dobrou náladu s sebou.

Účast je třeba potvrdit pracovníkům střediska.