Omezení funkčnosti telefonů pobytového oddělení

9. září 2019
Telefonáty rodičů pobytových klientů

Z důvodu omezení funkčnosti telefonů na pobytové části střediska, je možné se v době telefonátů klientům dovolat pouze na dvě telefonní čísla, a to:

482 757 275 a 778 529 683.

Děkujeme za Vaši trpělivost při telefonátech a věříme, že brzy budou zprovozněny všechny telefonní linky.