Provoz ambulance střediska

11. května 2020
Znovuotevření ambulance střediska
        Vážení klienti,

aktuální situace nám umožňuje, abychom se postupně vraceli ke konzultacím v podobě osobního setkání.

Provoz ambulance střediska bude však probíhat při zachování následujících opatřeních:

 • Objednat na konzultace je možné pouze telefonicky, nikoliv osobně.
 • Konkrétní rámec a časy s vámi budou domlouvat jednotliví klíčoví pracovníci.
 • Na dohodnuté konzultace přiházejte přesně ve stanovený čas, případně si na něj vyčkejte před budovou střediska. Zvoňte až v čase, kdy bude začínat vaše konzultace.
 • Po příchodu do střediska použijte, prosím, desinfekci, která pro vás bude připravena.
 • Konzultace trvá 50 minut a bude potřeba tento čas přesně dodržet, abychom se nesetkávali s jinými klienty.
 • Konzultace budou probíhat bezkontaktně (bez podání rukou), s použitím roušek (při nemožnosti dodržet 2m odstup) a s prostorovým odstupem.
 • Před zahájením konzultace je nutné podepsané čestné prohlášení (k dispozici ve středisku nebo ke stažení na našich webových stránkách v záložce ke stažení) zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění klienta i zákonného zástupce. V případě, že jde na konzultaci klient sám, je nutné přinést toto čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem klienta na konzultaci.
 • Na konzultaci přichází pouze klient se zákonným zástupcem. Do střediska nebudou vpuštěny jiné doprovázející osoby.
 • Každý klient bude mít sebou na konzultaci sáček na uložení roušky.
 • Prosíme, abyste si s sebou případně donesli vlastní pití. Podávání nápojů nebude v současné situaci umožněno.
 • Středisko zajistí desinfekci dotykových ploch a dostatečné větrání prostor mezi konzultacemi.
 • Toalety v prostorách střediska budou k dispozici. Pokud použijete toaletu, ošetřete si po umytí ruce desinfekcí, která bude na toaletách k dispozici.
 • V případě, že pociťujete příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebo jste byli ve styku s osobou diagnostikovanou COVID-19, ze setkání se telefonicky omluvte.

Děkujeme, že respektujete výše zmíněné zásady společného setkání.

Mgr. Lenka Tešnarová,

vedoucí střediska