Škola ve středisku

Speciální jednotřídka je zřízena pro klienty pobytového oddělení. Třída je vybavena lavicemi pro celkem osm dětí. Každé dítě má pro sebe vyčleněnou poličku na věci, které při výuce potřebuje. Máme k dispozici jeden pevný počítač a jeden notebook. Ze třídy mohou děti vyjít dveřmi přímo na zahradu střediska. Dětem se po celý čas výuky věnuje pedagog a asistentka pedagoga. Nezbytnou součástí výuky je oboustranná spolupráce s kmenovou školou, zejména s třídními učiteli.

       


Výuka:

 • dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • učebnice zapůjčuje dítěti kmenová škola
 • žáci jsou klasifikováni, zvýšená pozornost je ale kladena na slovní hodnocení
 • převážně individuální formou, samostudium, konzultace s učiteli
 • odpolední příprava na výuku (45 minut) pod vedením vychovatele
 • v polovině pobytu žák absolvuje dopolední výuku ve své kmenové třídě pro srovnání učiva
 • po skončení pobytu je vypracována závěrečná zpráva pro školu, která obsahuje rozsah probrané látky, hodnocení znalostí i chování žáka a doporučení pro další práci s dítětem

IVP:

 • před pobytem ho vypracuje kmenová škola (obsahuje učivo v rozsahu doby pobytu)
 • každý výukový předmět má zadaná témata, rozsah stran v učebnici
 • učivo uzpůsobeno možnostem střediska (nejsou k dispozici odborné laboratoře, učebny)
 • jsou zohledněny předpokládané schopnosti konkrétního žáka

Organizace:

Organizace výuky - školní rok 2022/2023

Pondělí - pátek:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:05-8:50 8:55-9:40 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 13:00-13:45 13:50-14:35 14:40-15:25

Vyučující v SVP:

Mgr. Dana Ouhrabková Krupková

 • třídní učitelka: 22 hodin týdně
 • ČJ, AJ, NJ, M, D, ZE, VL, PRV, FY, OV, POČ, VZ, VV, PČ

Bc. Simona Vondráčková

 • 9 hodin týdně
 • PŘ, PŘA, POČ, VV, PČ, HV, TV, CH

Mgr. Zdeněk Leder

 • 4 hodiny týdně
 • AJ

Zuzana Voroničová

 • asistentka pedagoga

Kromě všech základních předmětů je součástí výuky i práce na PC, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škála sportovních a rukodělných aktivit.

 

Konzultační hodiny:

 • úterý 11:35 - 13:45 hodin
 • po telefonické domluvě s třídní učitelkou možné i mimo stanovenou dobu

 

Kontakty:

 

třídní učitelka Mgr. Dana Ouhrabková Krupková douhrabkova@svp-lbc.cz
učitel, odborný vychovatel Bc. Simona Vondráčková svondrackova@svp-lbc.cz
asistentka pedagoga Zuzana Voroničová zvoronicova@svp-lbc.cz
telefon: 482 750 807, 482 757 275  
mobil: 728 145 169, 776 270 546