Skupiny a Kluby

Vrstevnické skupiny, Klub, skupiny pro rodiče - školní rok 2022/2023

Ambulance nabízí vrstevnické skupiny. Ty mohou sloužit pro nácvik sociálních dovedností, vztahů mezi vrstevníky, ale také pro bližší pozorování dítěte v sociálním kontextu vrstevníků. Skupiny jsou rozděleny podle věku na malou, střední a velkou. Střední a velká skupina probíhá každé úterý a malá skupina každou středu. Jednou za měsíc mohou děti a dospívající navštívit také Klub a to vždy poslední středu v měsíci.

Skupiny a Kluby jsou určeny pouze ambulantním klientům střediska a o zařazení klienta do nich spolurozhoduje klíčový pracovník a vedoucí skupiny.

Malá vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 1. - 4. třídy základní školy, ojediněle i žáky mateřských škol
 • každé úterý v čase od 15:00 do 16:00 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovedností ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny skupin 1. pololetí: 4. 10., 11. 10., 18. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 3. 1. 2023, 10. 1., 17. 1. 2023.
 • termíny skupin 2. pololetí: 31. 1. 7. 2., 14. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6. 2023.

Střední vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 5. - 6. tříd základní školy
 • každou středu v čase od 15:00 do 16:00 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovednost ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny skupin 1. pololetí: 5. 10., 12. 10., 19. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12., 4. 1. 2023, 11. 1., 18. 1.
 • termíny skupin 2. pololetí: 1. 2., 8. 2., 15. 2., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6. 2023.

Velká vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 7. - 9. tříd základní školy, případně pro žáky škol středních
 • každé úterý v čase od 16:30 do 17:30 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovedností ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny skupin 1. pololetí: 4. 10., 11. 10., 18. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 3. 1. 2023, 10. 1., 17. 1. 2023.
 • termíny skupin 2. pololetí: 31. 1. 7. 2., 14. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6. 2023.

Klub

 • určen ambulantním klientům, či dětem z vrstevnických skupin
 • zpravidla v termínu poslední úterý nebo středa v měsíci v čase od 15:00 do 18:00 hodin
 • místem setkání bude SVP (výjimky oznámíme v předstihu)
 • jedná se o volnočasový klub zaměřený spíše zážitkově
 • program aktuálního Klubu bude viset na nástěnce v čekárně SVP
 • na jednotlivé Kluby je nutností přihlášení na vrstevnické skupině či ambulanci pro omezený počet volných míst
 • o případné finanční spoluúčasti na jednotlivých klubech budou rodiče informováni v dostatečném předstihu
 • termíny v 1. pololetí: 25. 10., 30. 11. 2022
 • termíny v 2. pololetí: 25. 1., 28. 2., 29. 3., 25. 4., 30. 5. 2023

Skupina pro rodiče

 • je určena zejména adoptivním rodičům a pěstounům, ale také zákonným zástupcům/osobám odpovědným za výchovu ambulantních klientů.
 • účast na ní je součástí plnění Individuálního výchovné plánu,
 • probíhá jednou za 14 dnů, vždy v úterý v čase 17 - 18:30 hodin,
 • nabízí bezpečný prostor pro sdílení a reflektování rodičovství,
 • její součástí je také vzdělávání v oblasti neurobiologického raného vývoje dítěte,
 • termíny na 1. pololetí: 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12., 3. 1. 2023, 17. 1., 31. 1.
 • termíny na 2. pololetí: pro malý zájem nebude skupina pro rodiče otevřena.