Sponzoři

NADACE PRECIOSAfinanční dar na nákup počítačového vybavení pro školu střediska

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIBEREC – bezplatné členství

BOTANICKÁ ZAHRADA LIBEREC – celoroční volné vstupné do botanické zahrady

JEZDECKÝ KLUB LIBEREC (Růžodol) - prohlídka stájí a jízda na koních v rámci volnočasového klubu střediska

POTRAVINOVÁ BANKA Libereckého kraje, z. s. - děkujeme a oceňujeme spolupráci s Potravinovou bankou Libereckého kraje, která středisku poskytuje potraviny na příměstské, pobytové tábory a školy v přírodě. Potraviny jsou také poskytovány klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

 

Přílohy

Název Velikost
IMG_4573.JPG 2151 kB