Peer program

15. července 2017
Nabízíme pravidelné setkávání skupině středoškoláků

Nabízíme pravidelné setkávání skupiny středoškoláků zaměřené na aktuální témata a jejich další předávání vrstevníkům, kamarádům. Zároveň budou účastníci přítomni vrstevnickým skupinám mladších dětí a budou se podílet na jejich spoluvedení. Peer program je určen studentům střední školy pedagogické, zdravotní, právní a gymnázií.

V rámci peer programu je možné také plnění školních praxí.